Language:

fi en

Rahoitus

Suomen 3R-keskus ei jaa apurahoja. Tässä on esitetty tärkeimmät tahot, jotka rahoittavat tutkimusta.

Kotimainen ja kansainvälinen rahoitus

Suomen Aakatemia

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa.

Business Finland

Business Finland tarjoaa rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Suuret yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat saada rahoitusta yhteisiin projekteihin pk-yritysten kanssa.

Aurora

Aurora-tietokannasta voit etsiä suomalaisia tieteen ja taiteen rahoitusmahdollisuuksia, niin projektirahoitusta kuin henkilökohtaisia apurahojakin. Tietokannassa on rahoitusmahdollisuuksia yli 400 rahoittajalta ja uusia tietoja päivitetään jatkuvasti. Auroran tiedot on kerätty suoraan rahoittajilta.

IMI

The Innovative Medicines Initiative (IMI) rahoittavat yhdessä Euroopan unioni (Euroopan komissio) ja Euroopan lääketeollisuusjärjestö (EFPIA, the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations). 

NordForsk

NordForsk on Pohjoismaisen ministerineuvoston alainen organisaatio, mikä jakaa apurahoja pohjoismaiseen tutkimukseen ja tutkimusinfrastruktuuriin.