Language:

fi en

3R-keskus, FIN3R

Tieteellisiin ja opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunta (TOKES) nimittää Suomen 3R-keskuksen (FIN3R). TOKES edistää kolmen Rn periaatetta: korvaaminen, vähentäminen ja hyvinvointi.

FIN3R (Suomen 3R-keskus) on yliopistojen, tutkimuslaitosten, viranomaisten ja teollisuuden yhteistyöalusta, joka edistää 3R-periaatteiden toteutumista tutkimuksessa ja opetuksessa. Eri osapuolten edustajat muodostavat keskuksen johtokunnan, joka laatii toimintasuunnitelman ja vastaa sen toteutumisesta. Tavoitteena on edistää 3R-periaatteita noudattavien menetelmien ja strategioiden kehittämistä ja käyttöä opetuksessa ja tieteellisessä tutkimuksessa sekä eläinten jalostuksessa ja ylläpidossa. Tämä toteutetaan lisäämällä tutkijoiden opetusta ja koulutusta 3R-menetelmistä sekä edistämällä 3R-menetelmien kehittämistä sekä tiedottamalla parhaista käytännöistä.

Visio

Suomen 3R-keskus kerää ja jakaa aktiivisesti ajantasaista tietoa menetelmistä, teknologioista, käytännöistä ja strategioista korvata eläinkokeita, vähentää eläinten määriä eläinkokeissa sekä parantaa eläinten hyvinvointia eläinkokeissa tutkimuksessa ja opetuksessa. Eläinten käyttäminen vähenee ja hyvinvointi lisääntyy samalla kun tutkimuksen luotettavuus ja toistettavuus paranevat. Eläinten käyttö rajoittuu vain hankkeisiin, joiden tavoiteltujen tulosten saavuttamisessa ei ole mahdollista käyttää muuta tieteellisesti luotettavaa menetelmää tai testausstrategiaa. 

Toiminta

Välitämme 3R-tietoa tutkijoille ja toimijoille
3R-keskus välittää ajantasaista tietoa menetelmistä, teknologioista, käytännöistä ja strategioista jotka korvaavat eläinkokeita eläinkokeettomilla menetelmillä ja lähestymistavoilla sekä vähentävät eläinten määriä ja parantavat eläinten hyvinvointia eläinkokeissa tutkimuksen lopullisten tavoitteiden vaarantumatta. 3R-keskus välittää myös tietoa eri tutkimusryhmien osaamisista näillä alueilla.

Tiedotamme koulutuksista, kursseista ja lainsäädännöstä
3R-keskus tiedottaa alan kansallisista ja kansainvälisistä koulutustilaisuuksista, kursseista ja kongresseista sekä lainsäädännöstä ja viranomaisohjeistoista.

Järjestämme koulutusta
3R -keskus järjestää koulutusta menetelmistä, teknologioista, käytännöistä ja strategioista, jotka korvaavat eläinkokeita, vähentävät eläinten määriä eläinkokeissa sekä parantavat eläinten hyvinvointia eläinkokeissa.