Language:

fi en

Tutkimus ja toiminta

replacement.svg

Korvaaminen

Replacement

Eläinten käytön sijasta käytetään aina kun se on mahdollista tieteellisesti luotettavaa menetelmää, lähestymistapaa tai testausstrategiaa, johon ei liity elävien eläinten käyttöä. Soveltuvimmat korvaavat menetelmät ovat ne, jotka ennustavat parhaiten ihmisen patofysiologisia toimintoja. Korvaavat menetelmät soveltuvat biolääketieteelliseen sovellettuun ja perustutkimukseen, koulutukseen ja toksikologisiin tutkimuksiin. Korvaavia  menetelmiä on kehitetty mallintamaan sekä tervettä että sairasta kudosta ja elintä.

Lue lisää

reduction.svg

Vähentäminen

Reduction

Koe-eläinten vähentäminen edellyttää, että eläinkokeista saatava tieto on hyödynnettävä mahdollisimman tehokkaasti. Kokeet tulee suunnitella hyvin ja käyttää sellaisia tutkimustekniikoita, joilla saadaan luotettavia tuloksia mahdollisimman pienellä eläinmäärällä.

Lue lisää

refinement.svg

Parantaminen

Refinement

Eläinkokeellisessa tutkimuksessa parantaminen (Refinement) tarkoittaa eläinten hoitoa ja tutkimuksen tekemistä parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteena on, että eläimen kokema kipu ja haitta vähenevät ennen tutkimusta, sen aikana ja sen jälkeen, jolloin eläimen hyvinvointi ja elämän laatu paranevat.

Lue lisää