Language:

fi en

Tutkimus Suomessa

Yliopistot

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopistossa on laaja-alaista osaamista, perus- ja sovellettua tutkimusta ja palvelututkimusta. Tutkimusryhmät löytyvät https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/. 

Palvelututkimuksia tarjoavat mm. Helsinki Institute of Life Science/Institute of Molecular Medicine Finland FIMM, https://www.helsinki.fi/en/infrastructures/; Helsinki Institute of Life Science/Institute of Biotechnology https://www.helsinki.fi/en/hilife-institute-of-biotechnology/research/cell-and-tissue-dynamics-research-program; Helsinki Institute of Life Science/Neuroscience Center (NC) http://www.biocenter.helsinki.fi/bi/
(www2.helsinki.fi/en/hilife-neuroscience-center/research/research-groups/). 

Helsingin yliopiston koe-eläinkeskuksessa (LAC) ovat asianmukaiset eläintilat ja hoivakulttuuri hiirille, rotille, kaniineille, hamsterille, marsuille, lampaille, sijoille, linnuille, kissoille ja koirille (https://www2.helsinki.fi/en/infrastructures/comprehensive-model-organisms/infrastructures/laboratory-animal-center-lac). Lisätietoa siitä miksi ja kuinka koe-eläimiä käytetään Helsingin yliopistossa, löytyy linkistä https://www.helsinki.fi/en/research/research-integrity/animals-research.

 

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopistossa on laaja-alaista osaamista, perus- ja sovellettua tutkimusta sekä palvelututkimusta. Tutkimusryhmiin on seuraavia linkkejä: www.uef.fi/en/unit/department-of-environmental-and-biological-sciences/, www.uef.fi/en/unit/school-of-pharmacy, www.uef.fi/en/unit/ai-virtanen-institute-for-molecular-sciences. Palvelututkimuksia tarjoavat mm. www.uef.fi/en/service/biocenter-kuopio, sites.uef.fi/kuopiobiu/ ja www.uef.fi/en/service/national-virus-vector-laboratory/. Lisäksi Itä-Suomen yliopiston koe-eläinkeskus (LAC https://www.uef.fi/en/service/lab-animal-centre) tarjoaa palvelututkimusta sekä kirurgian koulutusta.

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden laitoksessa on laaja-alaista tutkimusta biologisissa tieteissä ja ympäristötieteessä. Erityisosaamisalueena on nanotiede, https://www.jyu.fi/science/fi/nsc.

Oulun yliopisto

Oulun yliopistossa on laaja-alaista osaamista, perus- ja sovellettua tutkimusta sekä palvelututkimusta. Tutkimusryhmiin on seuraavia linkkejä: https://www.oulu.fi/fi/yliopisto/tiedekunnat-ja-yksikot/biokemian-ja-molekyylilaaketieteen-tiedekunta; https://www.oulu.fi/fi/tutkimusyksikot; https://www.oulu.fi/biocenter/spearhead-projects. Oulu biokeskuksessa on laaja-alaista palvelututkimusta: www.oulu.fi/biocenter/. https://www.oulu.fi/keks; https://www.oulu.fi/keks-en.

Oulun yliopiston koe-eläinkeskus (OULAC) on palveluorganisaatio osana yliopistoa. OULAC tuottaa eläimiä ja tarjoaa tilat ja koe-eläimiin liittyvää osaamista tutkijoiden käyttöön. Palvelun käyttäjät ovat tutkijoita Oulun yliopistosta, ja Oulun yliopistollisesta keskussairaalasta sekä erityisellä sopimuksella näiden ulkopuolta. https://www.oulu.fi/keks-en

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopistossa on laaja-alaista osaamista, perus- ja sovellettua tutkimusta sekä palvelututkimusta. Solu- ja kudosteknologia sekä kudos- ja elinmallien kehittäminen ja niihin liittyvä teknologia ja palvelututkimukset ovat erityisosaamisalueina https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/laaketieteen-ja-terveysteknologian-tiedekunta.  Tutkimuskeskuksiin on seuraavia linkkejä: https://research.tuni.fi/coeboc/; https://research.tuni.fi/computational-biology/; https://research.tuni.fi/fcrct/; https://research.tuni.fi/celires/; https://research.tuni.fi/pcrc/; https://www.tuni.fi/en/about-us/faculty-medicine-and-health-technology; https://research.tuni.fi/fhaive/; https://rokotetutkimus.fi/;

Turun yliopisto ja Åbo Akademi

Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa on laaja-alaista osaamista, perus- ja sovellettua tutkimusta sekä palvelututkimusta. Tutkimusryhmiin on seuraavia linkkejä: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/laaketieteellinen-tiedekunta/tutkimus; https://research.abo.fi/en/organisations/cell-biology; https://www.abo.fi/en/structural-bioinformatics-laboratory/; https://bioscience.fi/research/. Palvelututkimuksia tarjoavat mm.: PET-keskus https://turkupetcentre.fi/; Turun tautimallinnuskeskus http://www.tcdm.fi/; Turku Bioscience https://bioscience.fi/services/

Turun yliopiston koe-eläinkeskus (UTUCAL) toimii OECD- Good Laboratory Practice (GLP)-periaatteiden mukaisesti. OECD-GLP-periaatteiden mukaisesti kaikki työ, toiminta ja infrastruktuuri ovat tarkkaan kontrolloitua ja vakiotoimintaohjeilla (SOP) ohjeistettua. UTUCAL kuuluu Suomen kansalliseen GLP-ohjelmaan ja se tarkastetaan säännöllisin välein Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (FIMEA) toimesta. UTUCAL tarjoaa GLP- ja ei-GLP-tasoisia testauspalveluja mm. lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden turvallisuuden ja toksisuuden testaukseen. UTUCAL tarjoaa myös LAS-koulutuskursseja kattaen EU-direktiivin tasot A, B, Dhttps://www.utu.fi/en/university...

Luonnonvarakeskus (Luke)

Luonnonvarakeskuksessa tehdään koti- ja tuotantoeläinten tutkimusta, mukaan lukien kalanviljely. Tutkimusta tehdään laaja-alaisesti liittyen eläingenomiikkaan ja -jalostukseen, eläinten käyttäytymiseen ja hyvinvointiin sekä ruokintaan, tuotantoteknologioihin ja –talouteen ja ravitsemusfysiologiaan ottaen huomioon vaikutukset ympäristöön, yhteiskuntaan ja lopputuotteen laatuun. Tutkimusta tehdään pääasiassa lypsylehmillä ja nautakarjalla, hevosilla, sioilla, siipikarjalla, kaloilla (pääasiassa kirjolohi), poroilla sekä hyönteisillä (mustasotilaskärpänen) ja tutkimuksen kohteena ovat myös alkuperäisrodut.

Luonnonvarakeskuksen palvelukuvaukset löytyvät seuraavista linkeistä:

Teollisuus ja testauslaboratoriot

Admescope

www.admescope.com

Tarjoaa palvelututkimuksia liittyen lääkkeen kehityksen keksimis- ja kehitysvaiheisiin. Palvelututkimukset kattavat yhdisteen imeytymisen, metabolian, jakaantumisen, erittymisen ja toksisuuden tutkimukset. 

Experimentica

https://experimentica.com

Silmäsairauksien tieteellistä osaamista ja tutkimuspalveluja. Experimentica Oy tarjoaa Silmäsairauksien tieteellistä osaamista ja tutkimuspalveluja. 

UPM Biomedicals

www.upmbiomedicals.com

UPM Biomedicals on suomalaisesta koivusta valmistettujen terveys- ja bioteknologia-alan tuotteiden edelläkävijä. Yli 300 patenttia suojaa nanofibrillaarisesta selluloosasta kehitettyjä innovaatioita. Yhdessä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja teollisten kumppaneiden kanssa UPM luo uusia ratkaisuja lääketestauksen, henkilökohtaisen terveydenhoidon, soluterapian, 3D-biotulostuksen, kudosteknologian ja haavanhoidon sovelluksiin.