Language:

fi en

Tutkimus Suomessa

Yliopistot

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopistossa on laaja-alaista osaamista, perus- ja sovellettua tutkimusta ja palvelututkimusta. Tutkimusryhmät löytyvät https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/. 

Palvelututkimuksia tarjoavat mm. Helsinki Institute of Life Science/Institute of Molecular Medicine Finland FIMM, https://www.helsinki.fi/en/infrastructures/; Helsinki Institute of Life Science/Institute of Biotechnology https://www.helsinki.fi/en/hilife-institute-of-biotechnology/research/cell-and-tissue-dynamics-research-program; Helsinki Institute of Life Science/Neuroscience Center (NC) http://www.biocenter.helsinki.fi/bi/
(www2.helsinki.fi/en/hilife-neuroscience-center/research/research-groups/). 

Helsingin yliopiston koe-eläinkeskuksessa (LAC) ovat asianmukaiset eläintilat ja hoivakulttuuri hiirille, rotille, kaniineille, hamsterille, marsuille, lampaille, sijoille, linnuille, kissoille ja koirille (https://www2.helsinki.fi/en/infrastructures/comprehensive-model-organisms/infrastructures/laboratory-animal-center-lac). Lisätietoa siitä miksi ja kuinka koe-eläimiä käytetään Helsingin yliopistossa, löytyy linkistä https://www.helsinki.fi/en/research/research-integrity/animals-research.

 

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopistossa on laaja-alaista osaamista, perus- ja sovellettua tutkimusta sekä palvelututkimusta. Tutkimusryhmiin on seuraavia linkkejä: www.uef.fi/en/unit/department-of-environmental-and-biological-sciences/, www.uef.fi/en/unit/school-of-pharmacy, www.uef.fi/en/unit/ai-virtanen-institute-for-molecular-sciences. Palvelututkimuksia tarjoavat mm. www.uef.fi/en/service/biocenter-kuopio, sites.uef.fi/kuopiobiu/ ja www.uef.fi/en/service/national-virus-vector-laboratory/. Lisäksi Itä-Suomen yliopiston koe-eläinkeskus (LAC https://www.uef.fi/en/service/lab-animal-centre) tarjoaa palvelututkimusta sekä kirurgian koulutusta.

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden laitoksessa on laaja-alaista tutkimusta biologisissa tieteissä ja ympäristötieteessä. Erityisosaamisalueena on nanotiede, https://www.jyu.fi/science/fi/nsc.

Oulun yliopisto

Oulun yliopistossa on laaja-alaista osaamista, perus- ja sovellettua tutkimusta sekä palvelututkimusta. Tutkimusryhmiin on seuraavia linkkejä: https://www.oulu.fi/fi/yliopisto/tiedekunnat-ja-yksikot/biokemian-ja-molekyylilaaketieteen-tiedekunta; https://www.oulu.fi/fi/tutkimusyksikot; https://www.oulu.fi/biocenter/spearhead-projects. Oulu biokeskuksessa on laaja-alaista palvelututkimusta: www.oulu.fi/biocenter/. https://www.oulu.fi/keks; https://www.oulu.fi/keks-en.

Oulun yliopiston koe-eläinkeskus (OULAC) on palveluorganisaatio osana yliopistoa. OULAC tuottaa eläimiä ja tarjoaa tilat ja koe-eläimiin liittyvää osaamista tutkijoiden käyttöön. Palvelun käyttäjät ovat tutkijoita Oulun yliopistosta, ja Oulun yliopistollisesta keskussairaalasta sekä erityisellä sopimuksella näiden ulkopuolta. https://www.oulu.fi/keks-en

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopistossa on laaja-alaista osaamista, perus- ja sovellettua tutkimusta sekä palvelututkimusta. Solu- ja kudosteknologia sekä kudos- ja elinmallien kehittäminen ja niihin liittyvä teknologia ja palvelututkimukset ovat erityisosaamisalueina https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/laaketieteen-ja-terveysteknologian-tiedekunta.  Tutkimuskeskuksiin on seuraavia linkkejä: https://research.tuni.fi/coeboc/; https://research.tuni.fi/computational-biology/; https://research.tuni.fi/fcrct/; https://research.tuni.fi/celires/; https://research.tuni.fi/pcrc/; https://www.tuni.fi/en/about-us/faculty-medicine-and-health-technology; https://research.tuni.fi/fhaive/; https://rokotetutkimus.fi/;

Turun yliopisto ja Åbo Akademi

Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa on laaja-alaista osaamista, perus- ja sovellettua tutkimusta sekä palvelututkimusta. Tutkimusryhmiin on seuraavia linkkejä: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/laaketieteellinen-tiedekunta/tutkimus; https://research.abo.fi/en/organisations/cell-biology; https://www.abo.fi/en/structural-bioinformatics-laboratory/; https://bioscience.fi/research/. Palvelututkimuksia tarjoavat mm.: PET-keskus https://turkupetcentre.fi/; Turun tautimallinnuskeskus http://www.tcdm.fi/; Turku Bioscience https://bioscience.fi/services/

Turun yliopiston koe-eläinkeskus (UTUCAL) toimii OECD- Good Laboratory Practice (GLP)-periaatteiden mukaisesti. OECD-GLP-periaatteiden mukaisesti kaikki työ, toiminta ja infrastruktuuri ovat tarkkaan kontrolloitua ja vakiotoimintaohjeilla (SOP) ohjeistettua. UTUCAL kuuluu Suomen kansalliseen GLP-ohjelmaan ja se tarkastetaan säännöllisin välein Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (FIMEA) toimesta. UTUCAL tarjoaa GLP- ja ei-GLP-tasoisia testauspalveluja mm. lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden turvallisuuden ja toksisuuden testaukseen. UTUCAL tarjoaa myös LAS-koulutuskursseja kattaen EU-direktiivin tasot A, B, Dhttps://www.utu.fi/en/university...

Teollisuus ja testauslaboratoriot

Admescope

www.admescope.com

Tarjoaa palvelututkimuksia liittyen lääkkeen kehityksen keksimis- ja kehitysvaiheisiin. Palvelututkimukset kattavat yhdisteen imeytymisen, metabolian, jakaantumisen, erittymisen ja toksisuuden tutkimukset. 

Experimentica

https://experimentica.com

Silmäsairauksien tieteellistä osaamista ja tutkimuspalveluja. Experimentica Oy tarjoaa Silmäsairauksien tieteellistä osaamista ja tutkimuspalveluja. 

UPM Biomedicals

www.upmbiomedicals.com

UPM Biomedicals on suomalaisesta koivusta valmistettujen terveys- ja bioteknologia-alan tuotteiden edelläkävijä. Yli 300 patenttia suojaa nanofibrillaarisesta selluloosasta kehitettyjä innovaatioita. Yhdessä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja teollisten kumppaneiden kanssa UPM luo uusia ratkaisuja lääketestauksen, henkilökohtaisen terveydenhoidon, soluterapian, 3D-biotulostuksen, kudosteknologian ja haavanhoidon sovelluksiin.