Language:

fi en

Ajankohtaista

Suomen 3R keskuksen 3R kysely on avoinna!

Tämän kyselylomakkeen on laatinut Vootele Voikar (vootele.voikar@helsinki.fi) yhdessä Suomen 3R keskuksen johtoryhmän (Dario Greco, Johanna Englund, Mikko Airavaara) kanssa ja sen tarkoitus on kerätä tietoa tutkijoiden ja muihin sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden tämän hetkisestä käsityksestä eläinmallien ja vaihtoehtoisten menetelmien käytöstä biolääketieteellisessä tutkimuksessa.

Linkki: https://forms.office.com/e/MxUqFDqBWP