Language:

fi en

Eläinkokeettomat testimenetelmät

Tärkein kriteeri eläinkokeettomalle testimenetelmälle on se, että se ennustaa riittävästi ihmisvaikutusta (ihmisen mekanismia tai tapahtuman päätepiste vastaa ihmisen päätepistettä) ja että testi on luotettava. Hyödyllisimmät testit ovat ne, jotka ovat karakterisoitu ja standardisoitu/validoitu. Tieteellisesti tutkitut menetelmät ja mallit voivat olla myös erittäin käyttökelpoisia.

Tyypillisesti yliopistotutkijat ja tutkimusryhmät kehittävät malleja ja menetelmiä omien tutkimuskysymysten selvittämiseksi, mutta heidän testinsä ja osaaminen hyödyttäisivät laajasti tutkijakuntaa.  Yliopistot tarjoavat myös tutkimuspalveluja. Kaupallisten palvelulaboratorioiden ja teollisuuden tarjoavat tutkimusmenetelmät ovat standardoituja testejä, mutta heillä on usein valmius muokata näitä menetelmiä asiakkaan tarpeiden mukaisesti.