Language:

fi en

Koe-eläinmäärien vähentäminen

Koe-eläinten vähentäminen edellyttää, että eläinkokeista saatava tieto on hyödynnettävä mahdollisimman tehokkaasti. Kokeet tulee suunnitella hyvin ja käyttää sellaisia tutkimustekniikoita, joilla saadaan luotettavia tuloksia mahdollisimman pienellä eläinmäärällä.

Uusien teknologioiden mahdollisuudet

Käytössä on myös uusia teknologioita, kuten CRISPR-Cas9 (geenisakset), jolla voidaan tuottaa geenimuuntelua huomattavasti pienemmällä määrällä eläimiä kuin aikaisemmilla tekniikoilla. CRISPR-Cas9 tutkitaan ensin soluviljelmillä, jotta saadaan selville geenimuunnoksen oikeellisuus.

Uudet kuvantamisteknologiat, kuten magneettikuvaus ja PET mahdollistavat usein toistettavat kuvantamiset samasta eläimestä, jolloin kokeessa tarvitaan huomattavasti vähemmän eläimiä eikä eläintä tarvitse lopettaa tutkimusta varten. 

Biopankki tutkijoiden käyttöön

Koe-eläinten käyttöä voidaan vähentää myös keräämällä kudosnäytteitä biopankkiin. Vaikka eläinkokeen ensisijainen tarkoitus olisi tutkia lääkeaineen vaikutuksia aivoissa, olisi tärkeää kerätä myös muita kudoksia biopankkiin, esimerkiksi ohutsuolta, maksaa, sydäntä jne. Jäädytettyjä kudoksia voidaan tutkia pitkien ajanjaksojen kuluessa.

3R-keskus kouluttaa

Tutkijoiden koulutus on avainasemassa 3R:n puitteissa. 3R-keskus järjestää myös yhdessä yliopistojen tutkijakoulujen kanssa tohtorikoulutus- ja muita kursseja.